اختصاصی مکس آنلاین

پکیج‌های بک‌لینک سازی

در استراتژی واید سئو خارجی سایت

هرچقدر سایت های بیشتر و معتبرتری به صفحات شما لینک داده باشند، شانس شما برای رسیدن به صفحه اول گوگل بیشتر خواهد شد.

پکیج بک لینک‌های شروع کننده پایه

کاربرد: شروع بک لینک سازی پایه سایت های جوان _ یا ایندکس سریعتر محتوی و بلاگ سایت

دامنه اتوریتی DA 30~70

Starter 1

ساخت پایه بک لینک ۱ صفحه

1K

۱۰۰۰ تا بک لینک ساده

کاربرد:

شروع بک‌لینک سازی

توان اتصال:

تقویت یک لینک صفحه

نوع بک‌لینک:

سوشیال بوکمارک

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

نوع اتصال  انکرتکست:

Naked - Dofollow

زمان ساخت:

۳ تا ۵ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

650,000

تومان

Starter 2

ساخت پایه بک لینک 5 صفحه

5K

۵۰۰۰ تا بک لینک ساده

کاربرد:

شروع بک‌لینک سازی

توان اتصال:

تقویت ۵ لینک یا صفحه

نوع بک‌لینک:

سوشیال بوکمارک

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

نوع اتصال  انکرتکست:

Naked - Dofollow

زمان ساخت:

۵ تا ۱۵ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

1,950,000

تومان

Starter 3

ساخت پایه بک لینک 10 صفحه

10K

۱۰،۰۰۰ تا بک لینک ساده

کاربرد:

شروع بک‌لینک سازی

توان اتصال:

تقویت ۱۰ لینک یا صفحه

نوع بک‌لینک:

سوشیال بوکمارک

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

نوع اتصال  انکرتکست:

Naked - Dofollow

زمان ساخت:

۱۵ تا ۳۰ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

پکیج استارتر ‍۱

تحویل گزارش:

فایل PDF

2,950,000

تومان

پکیج بک‌لینک های‌ترکیبی توسعه دهنده

کاربرد: طبیعی سازی و توسعه دهنده لینک سازی - ترکیبی : پروفایلی - دایرکتوری - سوشیال - بلاگ

دامنه اتوریتی DA 10~80

Extender 1

توسعه طبیعی لینک سازی تا ۱ صفحه

500

ترکیبی: پروفایلی، دایرکتوری، بلاگی، سوشیال

۱۰ عدد بک لینک

وبلاگی | DA 40~70

۲۰ عدد بک لینک

دامنه بالا | DA 50~80

۲۵ عدد​ بک لینک

پروفایلی | DA 20~30

۵۰ عدد​ بک لینک

دایرکتوری | DA 10~20

۴۰۰ عدد​ بک لینک

سوشیال | DA 20~60

زمان ساخت:

۳ تا ۵ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

950,000

تومان

Extender 2

توسعه طبیعی لینک سازی تا ۲ صفحه

1K

ترکیبی: پروفایلی، دایرکتوری، بلاگی، سوشیال

۲۵ عدد بک لینک

وبلاگی | DA 40~70

۵۰ عدد بک لینک

دامنه بالا | DA 50~80

۵۰ عدد بک لینک

پروفایلی | DA 20~30

۱۰۰ عدد بک لینک

دایرکتوری | DA 10~20

۸۰۰ عدد بک لینک

سوشیال | DA 20~60

زمان ساخت:

۵ تا ۷ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

1,450,000

تومان

Extender 3

توسعه طبیعی لینک سازی تا ۵ صفحه

2K

ترکیبی: پروفایلی، دایرکتوری، بلاگی، سوشیال

۵۰ عدد بک لینک

وبلاگی | DA 40~70

۹۰ عدد بک لینک

دامنه بالا | DA 50~80

۱۰۰ عدد بک لینک

پروفایلی | DA 20~30

۲۰۰ عدد بک لینک

دایرکتوری | DA 10~20

۱۶۰۰ عدد بک لینک

سوشیال | DA 20~60

زمان ساخت:

۷ تا ۱۵ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

2,450,000

تومان

پکیج بک‌لینک‌های چند لایه پیشرفته و حرفه ای

بک لینک سازی پیشرفته - افزایش دهنده قطعی رتبه و رنک کلمات کلیدی

این پکیج ها شبکه PBN نیستند

Matrix 2x2

پکیج دولایه ترکیبی

500

ترکیبی بلاگی - سوشیال

کاربرد:

پیشرفته بک لینک سازی

توان تقویت:

یک لینک یا 1 صفحه

نوع بک‌لینک:

سوشیال + بلاگ

 دامنه اوتوریتی:

  80 ~ 30 DA

انکرتکست:

Exact | 95%Do-follow + 5%No

زمان ساخت:

10 تا 15 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

2,700,000

تومان

Matrix 4x4

پکیج ۴ لایه خیلی قوی

2.5k

ترکیبی بلاگی - سوشیال

کاربرد:

پیشرفته بک لینک سازی

توان تقویت:

سه لینک یا 3 صفحه

نوع بک‌لینک:

سوشیال + بلاگ

 دامنه اوتوریتی:

  80 ~ 30 DA

انکرتکست:

Exact | 95%Do-follow + 5%No

زمان ساخت:

15 تا 30 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

Starter 1

تحویل گزارش:

فایل PDF

5,000,000

تومان

Matrix 20 Layers

پکیج ۲۰ لایه - چیدمان ۵ پکیج ۴لایه

12.5k

ترکیبی بلاگی - سوشیال

کاربرد:

پیشرفته و حرفه ای

توان تقویت:

15 لینک یا 15 صفحه

نوع بک‌لینک:

سوشیال + بلاگ

 دامنه اوتوریتی:

  80 ~ 30 DA

انکرتکست:

Exact | 95%Do-follow + 5%No

زمان ساخت:

45 تا 60 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

Starter 2

تحویل گزارش:

فایل PDF

20,000,000

تومان

پکیج بک‌لینک‌های کومبو

فول پکیج ترکیبی 3 مرحله ای - زمانبندی شده .

تخفیف دار

Combo 1

ترکیبی زمانبندی شده

Lable 15%- Off

3@ Scheduled

Starter + Extender + Matrix

کاربرد:

افزایش رتبه کلمه کلیدی

توان تقویت:

یک لینک یا 1صفحه سایت

مرحله اول:

Starter 2

مرحله دوم:

Extender 2

مرحله سوم:

Matrix 2x2

زمان ساخت:

30 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

6,100,000

فقط

5,100,000

تومان

Combo 2

ترکیبی زمانبندی شده

Lable 15%- Off

3@ Scheduled

Starter + Extender + Matrix

کاربرد:

افزایش رتبه کلمه کلیدی

توان تقویت:

دو لینک یا 2 صفحه

مرحله اول:

Starter 2

مرحله دوم:

Extender 2

مرحله سوم:

Matrix 4x4

زمان ساخت:

45 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

Starter 1

تحویل گزارش:

فایل PDF

8,400,000

فقط

7,200,000

تومان

Combo 3

ترکیبی زمانبندی شده

Lable 15%- Off

3@ Scheduled

Starter + Extender + Matrix

کاربرد:

افزایش رتبه کلمه کلیدی

توان تقویت:

سه لینک یا 3 صفحه

مرحله اول:

Starter 3

مرحله دوم:

Extender 3

مرحله سوم:

Matrix 4x4

زمان ساخت:

60 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

Starter 1

تحویل گزارش:

فایل PDF

10,400,000

فقط

8,800,000

تومان

پکیج بک لینک های هوش مصنوعی

پکیج تک لایه بلاگ حرفه ای با استفاده از تولید محتوی یونیک هوش مصنوعی برای افزایش قدرت سئو خارجی و رنک کلمات کلیدی

Blog GPT 1

بلاگی هوش مصنوعی

10

10 عدد بک لینک تولید محتوی با هوش مصنوعی

کاربرد:

افزایش رتبه کلمه کلیدی

توان اتصال:

1 تا 3 کلمه کلیدی یا صفحه

محتوی:

مقاله 1500 کلمه ای

 دامنه اوتوریتی:

 80 ~ 70 DA

 انکرتکست:

Exact | Do-follow & No-flollow

زمان ساخت:

7 تا 10 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

850,000

تومان

Blog GPT 2

بلاگی هوش مصنوعی

50

50 عدد بک لینک تولید محتوی با هوش مصنوعی

کاربرد:

افزایش رتبه کلمه کلیدی

توان اتصال:

1 تا 3 کلمه کلیدی یا صفحه

محتوی:

مقاله 1500 کلمه ای

 دامنه اوتوریتی:

 80 ~ 50 DA

 انکرتکست:

Exact | Do-follow & No-flollow

زمان ساخت:

10 تا 15 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

1,850,000

تومان

Blog GPT 3

بلاگی هوش مصنوعی

100

100 عدد بک لینک ساخته شده با هوش مصنوعی

کاربرد:

افزایش رتبه کلمه کلیدی

توان اتصال:

1 تا 3 کلمه کلیدی یا صفحه

محتوی:

مقاله 1500 کلمه ای

 دامنه اوتوریتی:

 80 ~ 30 DA

 انکرتکست:

Exact | Do-follow & No-flollow

زمان ساخت:

15 تا 20 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

Starter 1

تحویل گزارش:

فایل PDF

2,850,000

تومان

پکیج بک‌لینک‌های سیگنال

تولید محتوی در سئو خارجی و افزایش قدرت سئو صفحات داخلی سایت و کلمات خاص داخلی

Signal

100بک لینک سوشیال با اوتوریتی بالا

100

100بک لینک سوشیال با اوتوریتی بالا

کاربرد:

شروع بک‌لینک سازی

توان اتصال:

تقویت یک صفحه سایت

نوع بک‌لینک:

سوشیال بوکمارک

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

 انکرتکست:

لینک مستقیم

زمان ساخت:

۳ تا ۷ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

0

فعلن موجود نیست

+ Signal

15 رپورتاژ بلاگ خارجی با دامنه بالا

15

15 رپورتاژ بلاگ خارجی با دامنه بالا

کاربرد:

شروع بک‌لینک سازی

توان اتصال:

تقویت یک صفحه سایت

نوع بک‌لینک:

سوشیال بوکمارک

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

 انکرتکست:

لینک مستقیم

زمان ساخت:

۳ تا ۷ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

0

فعلن موجود نیست

++ Signal

۳۰ رپورتاژ بلاگ خارجی با دامنه بالا

30

۳۰ رپورتاژ بلاگ خارجی با دامنه بالا

کاربرد:

شروع بک‌لینک سازی

توان اتصال:

تقویت یک صفحه سایت

نوع بک‌لینک:

سوشیال بوکمارک

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

 انکرتکست:

لینک مستقیم

زمان ساخت:

۳ تا ۷ روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

0

فعلن موجود نیست

پکیج بک‌لینک‌های شبکه ای PBN

پیاده سازی شبکه ای از بک لینک های تودرتو - بلاگ - سوشیال - پروفایلی - دایرکتوری

ساختار PBN احتمال پنالتی دارد و در دسته بندی سئو کلاه سیاه قرار دارد.

PBN Plan 1

معمولی - با نقشه ساده ستاره ای

5000

ترکیبی

کاربرد:

تخصصی

توان اتصال:

تقویت یک صفحه سایت

نوع بک‌لینک:

ترکیبی

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

 انکرتکست:

لینک مستقیم

زمان ساخت:

90 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

3,500,000

تومان

PBN Plan 2

پیشرفته - با نقشه چند ضلعی

10000

ترکیبی

کاربرد:

تخصصی

توان اتصال:

تقویت 5-3 صفحه سایت

نوع بک‌لینک:

ترکیبی

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

 انکرتکست:

لینک مستقیم

زمان ساخت:

90 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

10,000,000

تومان

PBN Plan 3

فوق پیشرفته - با نقشه سفارشی

20000

ترکیبی

کاربرد:

تخصصی

توان اتصال:

تقویت 5-3 صفحه سایت

نوع بک‌لینک:

ترکیبی

 دامنه اوتوریتی:

 30 ~ 70 DA

 انکرتکست:

لینک مستقیم

زمان ساخت:

90 روز کاری

هدیه مکس آنلاین:

-

تحویل گزارش:

فایل PDF

15,000,000

تومان

سبد خرید
پیمایش به بالا
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
ظرفیت اجرا بک لینک محدود است
قبل از خرید بک لینک هماهنگ بفرمایید
آخرین بروز رسانی تیرماه ۱۴۰۳